Jedáleň

ZATVORENÉ

Jedáleň začne stravu vydávať až po skončení pandémie. Spustenie jedálne Vám včas oznámime.

Zrekonštruovaná jedáleň
Zrekonštruovaná jedáleň
Zrekonštruovaná jedáleň
Predošlé
Ďalšie

Odhlasovanie stravy

Preferovaný systém odhlasovania stravy je EDUPAGE.
Nájdete tu jednoduchý a prehľadný systém ako si stravu odhlásiť, alebo prihlásiť. Zistíte svoj zostatkový kredit.
Pri poklese kreditu pod 5 EUR je strava žiakovi pozastavená, kým svoj kredit nenavýši.

Na EDUPAGE sa dá prihlásiť cez webový prehliadač, alebo cez smartfón.

Pokiaľ prihlasovacie údaje nemáte alebo Vám nefungujú, kontaktujte: podpora@iprba.sk.

Núdzový systém odhlasovania zo stravy je SMS na tel. č.: 0911 474 018,
alebo email na adrese: kuchyna@iprba.sk

Tento spôsob odhlasovania je možné využiť len v prípade, že si stravník nestihol odhlásiť stravu deň vopred do 12.00 hod.

Do správy je nutné uviesť meno, priezvisko, triedu a dátumy, z ktorých je potrebné stravníka odhlásiť.